Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en beweert geen juridisch of ander professioneel advies te zijn en dient niet als zodanig te worden vertrouwd. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies dat zou kunnen voortvloeien uit het bezoeken van deze website, noch voor het vertrouwen op informatie op de website. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.


Gebruik alsjeblieft gezond verstand bij het bezoeken van een website. De inhoud van deze website en de te koop aangeboden producten zijn gebaseerd op de intuïtie van de programmeur en het onderzoek en de kennis van de exploitant. U moet uw eigen onderzoek doen en de informatie bevestigen met andere bronnen bij het zoeken naar informatie met betrekking tot statistische gegevens en de informatie altijd zorgvuldig bekijken met uw persoonlijke, professionele vertegenwoordiger en / of adviseur (s) voordat u een van de hulpmiddelen gebruikt die worden aangeboden of verkocht op website.


Ons gekwalificeerd ondersteuningsteam is voortdurend bezig met het maken van tutorials, marketingdiensten, programmeerondersteuning en vergelijkbare professionele diensten of advies via deze website. De verstrekte informatie is echter niet bedoeld ter vervanging van professioneel of willekeurig advies dat wordt aangeboden door een erkende marketingconsulent of een gemachtigde advocaat. U mag de verkoop van onze software en services niet beschouwen als een bevestiging van de hierin gegeven zienswijzen, of enige garantie of garantie van enige strategie, aanbeveling, actie of toepassing van advies door de programmeurs van elk product en / of hulpmiddel. Het gebruik van deze producten is geen garantie voor welk specifiek resultaat of resultaat dan ook. Individuele resultaten kunnen variëren afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, individuele strategieën.

DISCLAIMER.